Een verklaring van Nederlandse en Belgische strijders in Syrië

Published on a facebook account of a foreign fighter in Syria on April 19, 2014:

(This text is unedited and contains some spelling mistakes, anyway it’s the content that matters)

In de Naam van Allah de erbarmer de meest genadevollen

Allah zegt- Zij, die geloven en zij die voor de zaak van Allah hun land verlaten en er voor ijveren, zijn het, die Allah’s barmhartigheid verwachten en Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

Allah zegt- Denkt gij, dat gij het paradijs moogt binnengaan, terwijl Allah degenen uwer die strijden en standvastig zijn nog niet heeft onderscheiden?

Allah zegt – Diegenen der gelovigen die niets doen, met uitzondering der onbekwamen, zijn niet gelijk aan degenen die met hun rijkdommen en hun persoon terwille van Allah strijden. Allah heeft degenen, die met hun rijkdommen en hun persoon strijden doen uitmunten boven de rustenden en aan ieder heeft Allah het goede beloofd. Allah zal de strijders boven de stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning,

Allah zegt – Voorzeker, degenen die hebben geloofd en hun huizen verlieten en met hun bezittingen en hun persoon voor de zaak van Allah hebben gestreden en degenen die schuilplaats verstrekten en hielpen, zijn vrienden van elkander. Maar degenen die geloven en die hun huizen niet verlieten, gij zijt in het geheel niet verantwoordelijk voor hun bescherming tenzij zij hun huizen verlaten. Maar als zij hulp inzake het geloof zoeken dan is het uw plicht hen te helpen behalve tegen een volk, met hetwelk gij een verbond hebt. Allah ziet, wat gij doet.

Allah zegt – En Wij zullen u zeker beproeven totdat Wij diegenen onder u onderscheiden die ijverig streden en standvastig waren. En Wij zullen uw feiten aan u openbaar maken.

Naar aanleiding van de fitna die nu gaande is onder de broeders in Syrie als daarbuiten. Als naar aanleiding van een artikel geschreven door Chessy de correspondent van Mediawerkgroep Syrie. Willen wij de Nederlandse Franse en Belgische broeders van verschillende strijdende groepen verklaren. Dat de onderlinge problemen inshalah snel zullen worden opgelost .

Wij zijn allen naar bilaad As-Chaam afgereisd met de intentie om onze broeders en zusters in nood te helpen. Om onze zusters die verkracht werden te bevreiden . Wij willen Syrie bevreiden van haar Tiran en betalen daar een hoge prijs voor. Wij zijn allen naar syrie gekomen om de Syrische bevolking te helpen en niet om elkaar verbaal of non verbaal te bestrijden.

Wij vragen daarom van de Broeders in Nederland en Belgie om de FITNA niet nog groter te maken dan dat deze al is. Hen adviseren wij het goede te zeggen of te zwijgen. Ook verklaren wij de Nederlandse, Belgische en Franse broeders van verschillende groepen dat wij goede onderlingen banden onderhouden. Wij verklaren dat wij van elkaar houden omwillen van allah. En dat deze fitna ondanks alles onze harten niet heeft verdeeld. Wij westerse strijders staan erboven want wij delen allen het zelfde doel en dat is Al Jihaad fi sabeel ilaah

De Jihaad in Syrie is belangrijker voor ons dan de onderlinge geschillen terwijl we allemaal een eigen mening hebben over de oorzaken en de schuldigen. Inshalah zullen wij snel weer met de wil van Allah weer zij aan zij vechten tegen ons gemeenschapelijke vijand.

En tegen onze zuster onze parel Moge Allah haar de jennah geven. Onze zuster die recent nog werd mishandeld door 2 lafaards omdat zij een niqaab draagt. Tegen haar en haar gezin als tegen alle Islamitsche zusters zeggen wij. U staat er niet alleen voor. Wij houden alles nauwlettend in de gaten en wij zullen onze taak om de ummah te beschermen in uw geval zeker niet naast ons neer leggen.

Dit is wat ik zeg en alle lof zij aan allah de heer der werelden

Ondertekend door

Aboe Ousamah Al-Hollandy

Yilmaz

Marouane

Illiass Azaouaj

Aboe Ibrahiem

Aboe Abdilah Al-Belgiki

Salahudin Al-Holandi

Als ondertekend door een aantal andere broeders die anoniem willen blijven

Update: Yilmaz did not sign this statement and didn’t even saw it before

Jabhat an-Nusra ~ This is their methodology

Al-Baseerah Media Productions Presents:
English Translation & Transcript of:
“This is Their Manhaj”
Uncovering the details of the assassination of Amir Abu Muhammad Fateh and his Family Members.

    Video April 18, 2014:

    Translation April 19, 2014:

The son of Amir Abu Muhammad Fateh – One of the Survivors of the Massacre:

“Someone knocked on the door and we were in the room so I exited and opened the door, he asked me: ‘Is Abu Sa’id here?’ I said: ‘No’ he asked me: ‘Who is here? I said: My uncle.’ They said: ‘Who is your uncle?’ I said: ‘Abu Rateb.’ They grabbed me by my throat and pushed me and began to shoot me.

They were holding me by the throat, I jumped [struggled] and they shot me in my shoulder. I went inside so they shot my uncle Majed first; one of them entered the women’s room and shot them. And the rest went to the other room and began shooting. My father and my uncle began to shoot at them, my father hit one of them in his neck and my uncle was shot in his hand, so he doesn’t have a hand anymore, they then shot my uncle [killing him]. I grabbed the gun, and shot at them so that the bullets hit the glass over their heads. If I had shot him, I would have taken revenge [for their crimes].”

Shaykh Abu Sulayman al-Muhajir Hafidh Allah (May Allah Preserve him):

“Our brother, the Shaykh Abu Muhammad Fateh, the one who is generally responsible for Idleb he was, rahimAlllah he was worth a thousand men. He was one of the best that we knew, and we were honoured with his friendship and we ask Allah to accept him from him shuhadah, and accept thosewho were killed with him among the shuhadah. He had some characteristics which it is rare to find contained in one man.

He was very shy, he was brave, generous for the sake of Allah. He was a Zahid [one who led a simple life], never wanting of what others had. He thought a lot about the problems of this Ummah and that was apparent in his actions and dealings with the people and in his Jihad against the kuffar.

He stayed awake much of the night worrying lot about the affairs of the Muslims. He memorised the entire Book of Allah, never abandoning it day or night. He was rahimAlllah, he was affectionate, and he was such an affectionate brother towards his brothers.

Each brother in Jabhat al-Nusrah is honoured knowing him. In these last days many from outside of Jabhat al-Nusrah knew him and they were affected by his death – his assassination on these people’s hands, and those unjust people who killed him, those who are Khawarij , the unjust ones who kill the Muslims . We ask Allah to help the Muslim Ummah to get rid of them.

Shaykh Abu Muhammad was very respectful, he was, he cared a lot about meeting the Shuyukh and Students of Knowledge and seeking their advice. And he used to not act except with the advice of the scholars. He was rahimAlllah, mindful a lot about assuring that the students of knowledge took part in the battles and the operations rooms so I liked that in him a lot.

So he possessed a lot of [good] characteristics, in the same time in seeking of knowledge, and he used to ask me for a lot of our books and he, rahimAlllah cared about what the Scholars from outside of Sham were producing about what is occurring in Sham.

He would read and asks about his Jihad before doing anything. He was rahimAlllah, days before his assassination, I was visiting him, and we were involved in a beautiful discussion about the importance of the dhikr Allah (remembrance of Allah) and reading Qur’an, in a situation like his, rahimAlllah, when his car was hit and it rolled upside down, so he was injured, and he received a bad injury in his back. He was in his house a short period of time before he was killed by those people, those who are khawarij, who killed him in cold blood, in a criminal act.”

A Witness [Identities concealed for their protection]:

“We entered the house after the armed people went in and shot, we didn’t know anything about them, they just entered the house, opened the door and there was random shooting in the house.

The entire operation didn’t exceed five minutes. All that occurred happened in approximately five minutes, between entering and exiting the house. Anyway inside the house what happened was the women were shot, the only ones I knew who were killed are only Abu Rateb and his other sick brother (Abu Muhammad Fateh) they were inside — all of them were shot, you know what I mean. And most of those who we took out were dead, we grabbed three youths, those who I saw, and women, two women, children maybe four, I’m not sure because it was a mess but I think there were four that’s all that I saw.”

A Witness [Identities concealed for their protection]:

“They came three times, a KIA RIO car, dark blue, they start their car and left, they stopped the last time, there [indicating a place] opened the door threw a grenade [into the house] there were two women in the kitchen, Abu Rateb and Abu Muhammad Fateh were sleeping in the room, they shot them, there was one called Majed [younger brother of Abu Muhammad], he was shot over his eye. At the end the people gathered around, people and women, were shot, a dead girl and a man shot in his shoulder, children it was almost a total massacre, most of them were dead. At the end they took them in the Ambulance we took them to the hospital in Bab al-Hawah.

We took back with us four dead people between women, a child and a man, and two young people, who we left.”

A Witness [Identities concealed for their protection]:

“Four young men in a KIA RIO, a taxi KIA RIO its colour dark blue, when they came out we didn’t see anything because the car was tinted, so we couldn’t see anyone inside, we just saw the car.

We just saw an injured guy in the car, he got out from here walked about ten metres, he recognised that the way was blocked or that there was no car in which to go, so he came back and got in the car with the others and left. That’s all that we saw.”

A Witness [Identities concealed for their protection]:

“The first thing is that they came with their car, they were in a hurry, after that they started the car and put it there. [Indicates a place] And prepared there [Indicates a place], and then suddenly shooting began. We didn’t know , you know – many cars come here to Abu Rateb we didn’t know which car. After the shooting began we all came out, after they shot quickly we all came out and they were speaking all of them were saying “Quickly quickly!” and I didn’t understand exactly what they were talking about, they were saying “Quickly, quickly to the car!” they were about three or four, they started the car and left like a rocket. After that we heard screaming, we came here [the scene of the murders] and the ambulance left.”

The victims of the Crimes:

The daughter of Abu Rateb May Allah accept her she was murdered, shot by bullets.
The Amir Abu Muhammad may Allah accept him, murdered with bullets.
The brother Abu Rateb may Allah accept him, murdered with bullets.
The daughter of Amir Abu Muhammad thirteen years old, murdered with bullets.
The wife of the brother Abu Rateb may Allah accept them, murdered with bullets.
The young brother of Abu Muhhamd – Death Bed Case as a result of being shot in his head.
The son of Amir Abu Muhammad may Allah accept him, critical injury as a result of being shot with bullets.
The son of Abu Muhammad may Allah accept him, critical injury as a result of being shot with bullets.
The daughter of Abu Muhammad may Allah accept him, critical injury as a result of being shot with bullets.
The son of Abu Muhammad may Allah accept him, injury as a result of being shot with bullets.
‘Abu Muhammad’ One of the Members of Jamat al-Dawlah who had the four criminals at his house:

“Someone brought me those four and they wanted to travel to Turkey. They were previously in Dawla… they were previously in Dawla… and they left, and they wanted to go to Turkey, they wanted to prepare themselves, to make sure that the way was safe and they could leave (Syria).”

Hilal Sa’id one of the members of Jamat al-Dawla and he was an accomplice of the four criminals:

“Yasir al-Libi, he brought me four people, three Tunisians and one Moroccan, but his Arabic language is strong, and they have work, they brought in with them [exsplosive] belts and munitions and Kalashnikov rifles…”

Yasir al-Libi one of the members of Jamat al-Dawla and an accomplice of the four criminals:

“Before not too long ago Abu ‘Omar al-Tunisi came to me with four people, they were Tunisians including one Moroccan, they were; Abu Hafs, Abu Musa’ab, Abu ‘Omar, Abu Talhah. They stayed in my place for about five days, they stayed, these five days and then they said they wanted to leave.

They wanted to go to Dawla in Bab so they left at Dhur and I was surprised that they came back. “What happened ?” “They shot at us at a check point on the way [to Bab], and this brother was shot and we couldn’t give him first aid.” So i took the brother to get him medical attention and came back they said the car was a problem [due to the events at the check point] so I took the car and hid it.”

‘Abu Muhammad’:

“They left, they came to me at Maghrib. Before Magrib after Maghrib around that time – because I was working on my land. They came quickly in the car, and they had an injured one, in his shoulder, with them “What happened?” “By Allah Abu Muhammad, I don’t know, he shot himself; can you take him to the hospital?” After that they [the police from Jabhat al-Nusrah] hit the door asking: “Where is Yasir al-Libbi?” I said: “By Allah he is not here. You know. Just if you want something I can Help you, I can help you just what do you want?” He said: “Who is with you upstairs?” I said by Allah there are only three, Yasir [al-Libi] brought them to me.” They [the police] went upstairs, and then a lot of activity broke out, I don’t know if they [the assassins] used the belt, the house was flying. The top half, all of it exploded.”

After hours from the perpetration of the crime the security forces of Jabhat al-Nusrah attacked the Maqqar of the group which executed the crime, so two of them blew themselves up and that led to the death of the third. And there was no one else killed as a result of the explosion and the fourth criminal was captured and there will be and interview with him soon Insha’Allah.

Recording of Shaykh Ayman:

“Its upon all the Muslims not to have who exploded the maqrat of teh Mujahadeen and not to send the exsplosive cars to them and the personal grenades and to stop supporting him in any way and its upon everyone who falls into these sins to remember that he achieved for the enemies of Islam with his very own hands what they couldn’t achieve with all their capabilities.”

Ibn Kathir Rahaimullah said, in al bidiyah wa an-nihiyah:

“While ‘Ali was intending to invade the people of sham he knew that the Khawarij were causing corruption and oppression in land and spilling blood, cutting the roads, and making halal what was haram [the wealth and blood of the Muslims], and Abdullah ibn Khabbab was of the ones they killed, the companion of the Prophet Muhammad Salla Allah alayhi wa sallam, they captured him and his wife while she was pregnant. They asked him: “Who are you?” So he said: “I am Abdullah ibn Khabbab, the Companion of Prophet Muhammad Salla Allah alayhi wa sallam “Until he said: “so they slaughtered Abdullah ibn Khabbab, and then they came to his wife, so she said: “I am a pregnant woman, don’t you fear Allah”, so they slaughtered her and opened her stomach for her baby, and when the people knew about what they did, they feared [from the Khawarij] that when they would go to al-Sham [with ‘Ali] and those people would do the same [of murdering and oppression] with their families, so they suggested to ‘Ali to begin [to fight] with them, and then when he finishes, they can go with him to al-Sham and the people would be safe from their evil, so they agreed on this, and that has a lot of good for them and also for the people of Sham, because if those people became strong, they would corrupt all of the lands including Iraq and Sham and they will not leave neither a boy nor a girl, neither a man nor a woman, because according to them the people have corrupted a corruption that the only way in which to fix them is killing all of them”
His [Ibn Kathir] speech is finished, rahimahAllah.

Recording of Shaykh Ayman:

Poetry: “And from the people who work to achieve high positions, who legitimise the prohibited in public, their predecessors killed the third Khalifa [‘Uthman ibn Affan] while he is reading The Book [Qur’an], peaceful and patient. They stabbed the imam Abu al-Hasan [‘Ali ibn Abu Talib] while he was praying, and this stab isolated the sun, their grand-children will fail in al-Sham, and Allah is enough as a Guide and Supporter.”

Jabhat an-Nusra : Shaykh Abu Sulayman al-Muhajir about the Murder of Shaykh Abu Muhammad Fatih

April 15th 2014: Jabhat an-Nusra Shaykh Abu Muhammad Fatih and his brother Abu Ratib are killed in their house in Idlib. The whole family was targeted. (Although one tends to suspect them, as for today there still is no factual proof that ISIS was involved in the murders)

A eulogy by Jabhat an-Nusra official Shaykh Abu Sulayman al-Muhajir

Image

“And to the killers, planners, and inciters by the One who raised the heavens without pillars, you will not find safety as long as you are above the land of Allah and under His heavens.”

The Gem of Idlib

Abu Muhammad, Fatih Rahmoon, the Amir of Qaedatul Jihad (Jabhat Al-Nusrah), Idlib.

When I think of this man I remember the salaf. I met him in 2012 in Darkoush. His good manners and humble personality quickly drew my attention. He had a smile that shined and a face full of noor, that lit up the room, making everything around him seem dull. Loving him came naturally; getting upset with him was difficult.

When he raised his voice, it never seemed like he was shouting, but making his point. When he spoke, everyone listened; when others spoke, he was the first to remain silent no matter who: amir or soldier. When he was angry, it was for the sake of Allah, and it would show on his face.

He would not take part in idle-talk and was quick to object to any evil he saw, with wisdom and good preaching. Active in Jihad since 2005 and he was part of Tandheem Al-Qaeda, recruiting, financing and facilitating for AQ Iraq. He was imprisoned in Saydnaya on ‘terrorism charges’ and released in 2010-2011. After his release, he immediately joined the Jihad and joined the ranks of Jabhat Al-Nusra.

He, rahimahulah, had memorized the Qur’an in full with an ijazah to teach it, yet he rarely stepped forward for salah. He had the clear qualities of a leader and was soon recognized as one. He was promoted in the ranks of Al-Qaeda until he became the Amir of Idlib and then a confidante of Shaykh Jawlani.

In my opinion, nobody before Fateh had better control of Idlib. He had all fronts of ribat in Idlib under an organised administration and even sent many of his soldiers to areas out of his jurisdiction to aid his brothers in other cities. Khan Touman, Halab, for example, was completely under his command after jama’at dawla withdrew from the front lines. The mountains of Lazikiyya were filled with his soldiers from Idlib.

About a week ago he, rahimahullah, had a serious accident on his way back from front lines in Khan Shaykhoun where he was supervising the battle. He lost control of his car; it flipped resulting in serious injuries. He was bedridden with a break in his vertebrae.

A senior member of the jam’ah and I visited him a few days before his shahadah (may Allah accept him).When we entered, he was eager to greet us, even though standing was not allowed for him. He was lying on a very thin foam mattress on the floor with minimal movement. He told us that the doctor had ordered him to rest for a month and gave him medication.

We talked for a while and discussed the matters of Idlib as well as other issues pertaining to the jama’ah. The last thing I said to him was “Don’t forget that you promised me we will go on the next battle together” He smiled and said “Inshaa Allah”. I ask Allah to unite us in jannah.

During the initial days of the infighting in Idlib, we spent most of our time together. He had gathered hundreds of soldiers ready for the order from Shaykh Jawlani to do what was required to enforce stability. His obedience to his ameer was undisputable.

The mother of Shaykh Abu Muhammad, rahimahullah, narrated the events that took place on Tuesday, 15th April, after ‘Asr when she witnessed the barbaric killing of her son. Four armed men approached Abu Rateb’s house (Shaykh Abu Muhammad’s brother),where he was recuperating in the town of Raas Al-Hisn, Idleb.

One man knocked on the door and murdered the first person to open the door. These criminals then walked into the room that Abu Muhammad and Abu Rateb were sleeping in. Abu Rateb (rahimahullah) was shot in the head and immediately killed while sleeping.

Shaykh Abu Muhammad drew his 9mm Ruger SR9 and shot one of the criminals injuring him. The coward then shot the bed-ridden Shaykh three times in the chest and killed him. What happened next was what made all the soldiers in Jabhat al-Nusrah as well as many other Mujahideen, every person of honour and conscience vow to take up arms to enforce justice and to cleanse the land of these thugs.

These armed, merciless savages then raided the women’s room and murdered Abu Rateb’s wife, her four-year old daughter and the thirteen-year-old daughter of Abu Muhammad Al-Fateh. May Allah accept them all. None of the children were spared; those who were not murdered, were rushed to hospital, suffering serious injuries .

Abu Muhammad’s mother and his wife survived the cowardly attack to tell the story. It is worthy to note that Shaykh Abu Muhammad, in spite of crippling injuries, struggled out of bed to fight, until his last breath.

This craven attack is similar to the act of their forefathers who killed Abdullah bin Khabbab, his wife, sliced open her stomach and killed her unborn baby. These same people were reciters of the Qur’an, stayed up into the night in prayers and feared to eat anything haram yet had no issues spilling the blood of Muslims.

After the lions of Jabhat Al-Nusrah heard of the massacre, they quickly investigated and found the house that criminals were hiding in. Immediately after the premises were besieged, two of the criminals blew themselves up causing two rooms to collapse. The investigation is on-going and new information regarding the criminals will surface soon inshaa Allah.

There is sensitive information, which will expose the true face of the enemy within. May Allah have mercy upon Shaykh Abu Muhammad Fateh, his brother, their family and all Muslims killed unjustly. May Allah unite us with them in the highest levels of paradise, with the Prophets, companions and the pious. And to the killers, planners, and inciters of these murderers of heroes: hide from us wherever you can, because by the One who raised the heavens without pillars, you will not find safety as long as you are above the land of Allah and under His heavens.

Message by ISIS Shaykh Abu Muhammad al-’Adnani as-Shami

This audio message published on April 17 2014 must be the most important yet released by ISIS regarding the continuous strife with al-Qaeda in general and Jabhat an-Nusra in particular.

“This was never our manhaj and never will be”

Video:

 

Translation:

Al-Furqan Media Foundation presents – A speech by Shaykh Abū Muḥammad Al-ʿAdnānī Ash-Shāmī, the official spokesman of the Islamic State of Iraq and Ash-Shām (may Allah protect him)

This is not our methodology, nor will it ever be
[ما كان هذا منهجنا ولن يكون]

All praise is to Allah, the Mighty, the Strong, and may blessings and peace be upon the one sent with the sword as a mercy to the worlds

As to what follows

Allah the Almighty said, “O you who have believed, persevere and endure and remain stationed in defence and fear Allah that you may be successful.” [3:200]

We have seen from among those walking upon the path of Jihad many different conditions. Some walked a little, but did not remain once a turn met him in the beginning of the road, and so he sat down upon the appearance first hardship. Of them are those who walked to the middle of the road and then did not continue on persevering due to harm and the likelihood of difficulties, and so he remained and stayed aside. And yet among them are those who arrived at the ends of the path and then lost patience and turned around. All of these share the same judgment of the one who did not walk upon this path, not even a single step, and among them are ones who Shayṭān has seduced with desire or suspicion. So he deviates and is misled in his mission, and he thinks that he has done well. Also among them is the one whom Allah led astray upon knowledge. Few are the ones who walk upon the path of Jihad and are patient and persevere until they meet Allah sincere upon what Allah had promised them, pious, neither changing nor altering in their way.

There was for us in the Jihad in Iraq many signs and lessons. We read the Qur’ān and so we see it walking ahead of us upon the Earth, and we live it as a reality every day, every hour, every moment, and none understands the Qur’ān like the Mujāhid, nor does any know the religion like the Mujāhid.

Allah favoured us and opened for us the door to Jihad in Iraq, and so the Muhājirīn (emigrants) raced to come and they flocked from all sides, and thus the flag of Tawḥīd was raised, and the market of Jihad was established, and a small group of Muhājirīn and the Anṣār (supporters) engaged the mightiest force known by history with outdated equipment, with bare chests, confident of Allah’s victory, determined to establish the Law of Allah. Their bodies in Iraq, their souls in the imprisoned city of Makkah, their hearts in Bayt Al-Maqdis (Jerusalem), and their eyes upon Rome.

So the war intensified, the flame was fueled, the steadfast became firm in their way, those who would collapse began to fall and Allah gave victory to the Mujāhidīn. The forearm was strengthened, the dream began to grow, and the Mujāhidīn in Iraq were of the most careful of people upon the jamā’ah and the unity of the Muslims. Shaykh Abū Muṣʿab Az-Zarqāwī hastened in giving the bay’ah (pledging allegiance) to Shaykh Usāmah, may Allah have Mercy upon them both, in an effort to unite the word of the Muslims, to enrage the disbelievers and to raise the morale of the Mujāhidīn. It was a blessed bay’ah, many similar pledges of allegiance followed it in many of the regions. The believers rejoiced, the worries of the Mujāhidīn were raised from them, the dream became closer, fighting intensified, the battles heated up, the rows began to be differentiated, the disgraced became disgraced, the deviated began to deviate, the astray began to go astray, the Mujāhidīn became steadfast and Allah granted them victory and the Mujāhidīn Shura Council was founded. It was only a matter of months until Allah enabled them to do so, and they then declared the Islamic State, they declared it with a high resonance and the dream became a reality. The Mujahidin came out from the restrictiveness of the organisations to the emancipation of the State. The Amīr of the State and the Muhājir minister may Allah have mercy on them both, announced the dissolution of Al-Qāʿidah in Mesopotamia (Iraq), thus ceasing to exist. Terror filled the hearts of the people of disbelief and they began to plot against the young State night and day. They gathered all of their shares and threw them in all of their paths, yet it survived by the favour of Allah alone. Nothing was known of its leaders but clarity of vision and honesty in their speech, lucidity of their flag and purity in their manhaj (methodology). They did not seek favour by flattering nor did they seek favour by attempting to please anyone on account of their religion, not at all! Never upon Allah did they fear the blame of the blamers.

The battle is becoming fiercer day by day, and the State is becoming more powerful and solid, praise be to God. The Muhājirīn and the Anṣār gather under its flag, the disputation of the tribes, continuing upon the path of the Khilāfah. Steadfast and firm, the battle intensified and the state began to expand. The enemies and the opponents of the State began to shoot together from the one bow, in addition to the people of heresy, the evildoers and the criminals. Yet the State remained throughout all of it, protecting the ones who preceded them from the Mujāhidīn in their virtue and in their status, not preceding them in their speech, nor opposing their command or their opinions, protecting the unity of the ranks of the Muslims and respecting those who preceded it from the people of favour and Jihad.

Yes, we respected and revered, and were protective of the jamā’ah, and we remained upon this patiently, despite what we heard and saw from the affairs of that which we hated. So we were patient and persevered, publishing that which was good and covering that which was shameful, until we began to see a deviation. We remained patient and we tried to make excuses for the people of favour who preceded us, however the matter grew and the deviation became clear.

(Poetry)

Verily we and what we deny in regards to our matter – are like the bull when presented to the bearer of the sword
Or like the one who is dragged by her family – a young virgin in her ninth year of age
We were protecting it yet it was torn – and big was the tearing for the one who sews patches

The leaders of Al-Qāʿidah deviated from the right manhaj, we say this as sadness overwhelms us and bitterness fills our hearts. We say it with complete regret, and how much we would have loved to not say it, but we have taken it upon ourselves that we must say the truth and to not fear the blame of the blamer. Indeed the changing and the altering has become clear and blatant, verily Al-Qāʿidah today is no longer the Qā’idah of Jihad, and so it is not the base of Jihad, the one praising it is of the lowest, and the tyrants flirt with it, and the deviants and the misguided attempt to woo it.

It is not the base of Jihad the one that entrenches itself among the ranks of the ṣaḥawāt and the secularists, the ones who just yesterday were against it yet today are pleased with it, and they fight against the Mujāhidīn with their fatāwā (legal verdicts).

Verily Al-Qāʿidah today has ceased to be the base of Jihad, rather its leadership has become an axe supporting the destruction of the project of the Islamic State and the coming Khilāfah.

They have altered the manhaj, they became suspicious, they accepted the bay’ah of the dissidents, they split the ranks of the Mujāhidīn, they began war against the Islamic State which was established upon the blood and skulls of the Monotheists, the State which the leaders of Jihad all praised and supported, and beheld its legitimacy year after year, secretly and openly, and even those who fight against it today. It reached the point that they would create poems praising its Amīr and its soldiers, recognising its favours and acknowledging the recent past, that every Muslim had a debt upon their necks to it. What has changed? The Amīr is the same Amīr, the leadership is the same leadership, the soldiers are the same soldiers and the manhaj is the same manhaj! So what has changed to cause the leadership of Al-Qāʿidah to cause us grief, and to label us as the descendants of Ibn Muljim, and to label us as Khawārij?! Fear Allah regarding your selves! Fear Allah regarding the Mujāhidīn! What is your evidence for this that you incite people against them, you cause their blood to flow, you work for the destruction of their State and standing in its way! Tell us, by your Lord, what is your evidence?! Verily these charges are made without evidence, never will it save you before Allah, for you shall be asked about every drop of blood that flows from the Muhājirīn and the Anṣār because of you. Have you forgotten that you shall soon stand before Allah? And yet your enemies are the Muhājirīn and the Anṣār?! And that they will cling to your necks saying, “O Lord, verily these are the ones who accused us of being Khawārij, and they incited the Muslims against us, they killed the monotheist Mujāhidīn in their fatāwā, the ones who dedicated their souls to the victory of Your Religion, and they poured their blood to exalt Your Word, and they gave their dismembered bodies for the establishment of Your Law.

O Lord, verily they in their actions caused the Mujāhidīn to become weakened, and they made the disbelievers glee over their misfortune, they strengthened them against them and they increased the suffering of the oppressed Muslims.

O Lord, verily they sat in a city far away, they did not see with their own eyes nor did they hear with their own ears, they accused us of their unsubstantiated accusations without any proof or authorisation.

O Lord, verily they split the ranks of the Mujāhidīn in every land

O Lord, they themselves do an action yet accuse others of it

O Lord, verily they consider our blood lawful to be spilled and they allow it to be spilled and they kill us, then if we leave them they destroy us, and if we defend ourselves and we respond to them they cry before the media and they label us as Khawārij

O Lord, ask them why they did not weep for Shaykh Abu Abdul-’Aziz may Allah have Mercy upon him, why did they not incite against his murderer or demand his blood to be spilled, or that he perish in old age transferred between the squares and the prisons? is it because it is certain that the State did not kill him?! And would they have been silent if it were not known who his killer was? Or do they accuse the State?

O Lord, ask them why did they not revile in such terms the killers of the monotheists in Sinai? Why do they not incite the people against their killers? And why they praise their tyrants and pray for them?!

O Lord, verily they do not differentiate between the Mujāhidīn, the ṣaḥawāt and the criminal highway robbers. They gathered them all together and they called them ‘the Ummah’, they labelled them as Mujāhidīn and they blessed them, supported them and assisted them, thus delaying the Jihad by decades.

O Muslims! O Mujāhidīn! We have endured oppression and remained patient so that the symbols would not fall and so the people would not be trialed in their religion. We have been patient and endured for the sake of unifying the ranks, however we found no way available to do so, no way whatsoever! For Al-Qāʿidah has deviated, it has altered and changed.

The difference between the State and Al-Qāʿidah is not over any specific individual, nor is it about giving Bay’ah to any specific individual. The difference with them is not on fighting the ṣaḥawāt (awakening councils) who  supported previously what they are upon in Iraq; but the matter is a matter of crooked Religion and deviated Manhaj, a Manhaj which has replaced declaring the Religion of Ibrāhim, disbelieving in the Ṭāghūt (tyrant) and declaring innocence from his supporters and their Jihad; a Manhaj which believes in pacifism and runs after majorities, a Manhaj which is shy from mentioning Jihad and declaring Tawḥīd, and replaces it with – revolution, popularity, uprising striving, struggle, republicanism, secularism, and that the filthy Rāfiḍah polytheists are only but accused and they should be preached to, not fought!

Al-Qāʿidah now runs after the bandwagon of the majority and calls them as ‘the Ummah’; and softens in their stance at the expense of the religion, and the Ṭāghūt of the Ikhwān (Muslim Brotherhood), the one who fights the Mujāhidīn, the one who rules without the Law of The Most Merciful, prayers are made for him and sympathised with, described as being a hope for the Ummah, a hero of its heroes, and we know not which Ummah they are talking about, nor which bitter reaping they await!

And now the Christians have become warriors, the people of idols from the Hindus and Sikhs and others have become ‘partners of the nation’ and it is necessary to live with them in peace, tranquility and mildness. By Allah, no! Never a day was this the Manhaj of the State and never will it be! It is not for the State to follow the people; If they are to do good, then good shall be done, and if they are to do evil then so it shall be done. The Manhaj of the State will remain: disbelieving in the Ṭāghūt, declaring innocence from him and his supporters and fighting them with swords and spearheads, and with conclusive argumentation and evidence. So whoever agrees with it, it welcomes them, and whoever differs with it, it will give him no concern even if he were to call himself ‘the Ummah’, even if it were left alone in a tent and the world is in another tent.

O Muslims, this is our Manhaj which we will not deviate from by the will of Allah, even if Al-Qāʿidah were to fight us upon it, even if we were eradicated and not but one man was left upon it. And O you Mujāhidīn, O you Mujāhidīn, it was asked of the Islamic State to return to Iraq, behind the covers of Sykes-Picot. They have not ceased in beautifying this request in their correspondence, up until three months ago, they threatened and bargained for this return to happen, until it insisted upon obeying its Lord, the orders of its Prophet and what the early leaders of Jihad agreed upon. Then is it that its Manhaj become a Khārijī Ḥarūrī manhaj! No, even worse! It is said that it lies upon people, is hypocritical in its stances and that it uses taqiyyah. They searched for an excuse to openly declare war upon it, so they made the accusation of killing one man the door to destroying the project and burying alive the dream which thousands of Muwaḥḥidīn have migrated for, and in which its path thousand of souls and pure, kind lives have been given generously. So is this from the Book or the Sunnah? Is it from reason or wisdom? Or what is beyond these conspiracies is far beyond that? And the Manhaj has changed and been altered! So choose O Mujāhidīn, whose hand are you going to take? And from among whose ranks shall you be?

O Allah we seek refuge in You from becoming weaker after having been united

So be assured O soldiers of the Islamic State, for we are by Allah’s Will progressing upon the Manhaj of the Imām Shaykh Usāmah, and the Amīr of the martyrdom seekers Abū Muṣʿab Az-Zarqāwī, and the founder of the state Abū ʿUmar Al-Baghdādī, and its Minister of war Abū Ḥamzah Al-Muhājir. We will never, by the Will of Allah, never alter our commitment, nor change it, until we taste what they tasted.

We are progressing upon the path of Khilāfah, nothing will harm us by the Will of Allah, for we will bring it to a return by Allah’s Will, and return its tower, return its glory, by our blood, skulls, dead bodies! So do not alter your commitment, nor change it. The Muhājirīn will continue to come in groups to the Islamic State, even if they were bind in chains, made unconscious in prisons, never will suspicion come between them and the Islamic State, not a Ṭāghūt will stop them nor will they be in obscurity by one who is misguided. Their Lord will bring them out, their Lord will guide them, and sufficient is your Lord as a Guide and Helper.

O Allah if this State is a State of the Khawārij then break its back, kill its leaders, forgo its banner and guide its soldiers to the truth.

O Allah if is an Islamic State, ruling by Your Book and the Sunnah of Your Prophet, fighting Your enemies, then keep it firm, honour it and grant it victory, and establish it upon the earth, and make it as the Khilāfah upon the Way of Prophethood. So say Āmīn O Muslims.

O Allah, deal with all of those who split the ranks of the Mujāhidīn, and who divided the word of the Muslims, pleased the disbelievers, enraged the believers and delayed the Jihad by many years.

O Allah expose their secrets and hidden intentions, and send upon them Your Anger and Your Curse and show us in them the Miracles of Your Power and Might. Say Āmīn O Muslims

Translated by Musa Cerantonio - @MusaCerantoniotwitter.com/MusaCerantonio

Mapping Syria ~ April 2014

A new Syria map update by Thomas van Linge

Date April 13, 2014 (Update April 14)

Previous maps: see here

2000px-Syria(2)

 

Notes by Thomas:

if you want to use my map for your paper, blog, site etc, you don’t have to ask, feel free to use it for your own purposes. But if you find a error in the map don’t change and republish the map yourself, just come to me with a reliable source and I will ad it. I change the map everyday, so if you need a most recent version few days before it’s published, contact me and I will mail it to you.

 

New audio message by ISIS Shaykh Abu Muhammad al-’Adnani as-Shami

al-Furqan media recently released yet another audio message by the ISIS Shaykh:

“He will surely establish for them their religion which He has preferred for them”

Image

Statement:

Arabic Transcript:

بسم الله الرحمن الرحيم

مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي تقدم

{ كلمة للشيخ المجاهد أبي محمد العدناني الشامي المتحدث الرسمي للدولة الإسلامية في العراق والشام حفظه الله }

بعنوان : { وليمكنن لهم دينهم الذي إرتضي لهم }

الحمد لله القوي المتين والصلاة والسلام علي من بعث بالسيف رحمة للعالمين أما بعد :

قال الله تبارك وتعالي ” الذين ءامنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ” نعم إن كيد الشيطان كان ضعيفا لقد جاءت آمريكا إلي العراق تقود حملة صليبية مسعورة ، وفي جعبتها خارطة جديدة لما يسمونه بالشرق الآوسط ، جاءت بكل حدِها وحديدها بكل كبرها وعُنجِهيّتها ، جمعت كل حلفائها وحشدت طائراتها وآساطيلها وآجلبت بخيلها ورجلها ، وظن الصليبيون أن لن يقدر عليهم أحد ، إلا أن الله عز وجل آخزاهم وآرانا ضعف كيدهم ، وإتقدت جذوة الجهاد وإنكسرت حملة الصليب وقامت دولة الإسلام ، رغم أنف اللئام ، و خرجت امريكا مذؤومة مدحورة ، تجرجر آذيال الخيبة مهزومة مكسورة ، وتركت الخارطة للدولة الإسلامية ، لتعيد رسم العالم علي منهاج الخلافة النبوية فإن الدولة بفضل الله وحده تزداد قوةً يوماً بعد يوم ، فهذا بنيانها يرتفع وهذه ساريتها شاخصة ، وتلك رايتها عاليةُ مرفرفة ، لم تنقطع منذ التأسيس بفضل الله صولاتها ، ولن تتوقف بإذن الله غاراتها ، حتي يُدق الصليب ، ويقتل الخنزير ، وتوضع الجزية ، ولا تكون في الآرض فتنة ويكون الدين كله لله ، وإننا نزداد يقيناً بنصر الله يوماً بعد يوم ، ومن يفكر في الدخول بحربٍ معنا عليه أن يحسب آلف حساب ، يا آهل السنة في بلاد الرافدين : إن المعركة اليوم باتت واضحة جلية ، معركة بين الحق والباطل ، بين الكفر والإيمان بين الشرك والتوحيد ، معركةُ بين الروافض كل الروافض وآهل السنة كل آهل السنة ولن تنتهي إلا بسيادة أحد الفريقين ، فإختاروا في أي صفٍ تكونون ، وكلا وحاشي لله أن ينصر آهل الشرك علي آهل التوحيد ، لقد آن لكم يا آهل السنة في العراق أن تعرفوا الحقيقة وأنه لا تعايش مع الروافض ولا سلام فقد رأيتموهم علي حقيقتهم في ساحة الحويجة ومساجد بعقوبة ، وآسواق الموصل وسامراء ، وقري اللطيفية وآحياء بهرز والرمادي والفلوجة ، والقادم آدهي وأمر ، لقد آن لكم أن تدركوا أن الرافضة المشركين شر من وطأ الثري شر من اليهود والصليبين ، آن لكم أن تكفروا بالديمقراطية التي لن تأتي بأفضل مما آتت به طوال السنين العجاف التي مرت بكم في ظلها فلن تعود عليكم إلا بالعار والشنار ، آن لكم أن تعلموا أن الديمقراطية ليست سوي آلةٍ و وسيلة لتمكين الطواغيت ومحاربة دين الله آن لكم أن تنبذوا ساستكم الخونة ، الذين لم يعلموا إلا لمصالحهم ومآربهم الشخصية ، الذين لم تجنوا من إنتخابهم سوي الذل والهوان والإستضعاف ، آن لكم يا سنة العراق آن لكم أن تعرفوا طريق العزة والسيادة ، طريق الخير والأمن والسعادة ، آن لكم أن تعلموا أنه لا حقوق بغير الجهاد ، لا عدالة بغير الجهاد ، لا كرامة بغير الجهاد ، لا أمان بغير الجهاد ، لا أمل بغير الجهاد ، لا حياة بغير الجهاد ،لا حياة بغير الجهاد ، فآن لكم يا أهل السنة آن لكم أن تلتفوا حول المجاهدين ، آنظروا وتدبروا ، تأملوا وتفكروا ، إن المجاهدين لم يقاتلوا يوماً من آجل المناصب ، أو الكراسي أو لحطام دنيا فانية ، إن المجاهدين ضحوا بكل شئ في سبيل نصرة دين الله ونصرة المستضعفين ، إن المجاهدين لم ينالوا من هذه الدنيا سوي القتل والآسر والكسر والجراح ، لم يورثوا لآهلهم وذويهم سوي السجون والتشريد والحرمان ، ولكن تراهم رغم كل هذه المآسي والجراح ينبضون بالكرامة ، وينضحون بالعزة ، لو أن احدكم تجرد لله وتفكر في قرارة نفسه متأملاً في حال أمة الأسلام اليوم ، ليجدن أنها خلت من مواقف العزة والكرامة إلا في آفعال المجاهدين ، وبين صفوفهم وتحت رايتهم ، هذه حقيقةُ فمن آنكرها ظاهراً لن يستطيع إنكارها في قرارة نفسه ، لن تجد مايغيض الكفار والمنافقين علي وجه الآرض إلا آفعال المجاهدين ، لن تجد ما يحزنهم الا إنتصار المجاهدين ، لن تجد ما يرعب الطواغيت ويقُض مضاجعهم وينغص عيشهم إلا وجود المجاهدين ، لن تجد أملاً للمستضعفين في كل مكان سوي المجاهدين ، يا آهل السنة في العراق لإن رضي لكم ساستكم الذل والصغار والرضوخ للروافض فلن نرضاه لكم ولنظلن لإعدائكم بالمرصاد سواءاً نصرتمونا أو خذلتمونا ، يا آهل السنة في العراق لقد رأيتم بأسنا وقوتنا ، فلتعلموا أن هذه القوة وهذا السلاح والبأس إنما هو ذخر لكم ، فإنما نحن منكم وأنتم منّا ، فإن رأيتم منّا خيراً فهو لكم ، وإن رأيتم منّا غير ذلك فآنصحونا ، لا يمكننا أن نري آبنائكم عبيداً عند الروافض ، وخدماً لهم وآذناباً فنسكت عنهم ، لا يمكننا أن نراهم يسلكون طريق جهنم فندعهم ، لا نريد لكم إلا العزة والكرامة في الدنيا والنجاة والسعادة في الآخرة ولن تروا منا إلا الرحمة بكم والشفقة عليكم ، آلا ترون أنّا نقبل توبة آبنائكم حتي وإن قتل منا آلف آلف آلا ترون أنّا لا نسأله صرفاً ولا عدلاً إلا أن يلقي سلاحه من وجهنا ويكف عن نصرة الروافض والطواغيت ويرجع لـ دينه ، يا عشائر السنة في العراق ما ضركم أن تكفروا بالديمقراطية وتلتفوا حول المجاهدين ، ما ضركم أن تنصروا دين الله ، فآعصبوها هذه المرة برأس الشيخ أبي بكر البغدادي ، ولن تندموا آبداً بإذن الله ، ولئن تلتفوا حول المجاهدين لتملكن العرب ، ولتخضعن لكم العجم ، ولتسودنّ الدنيا ، فإلتفوا حول المجاهدين ، وآقول لشيوخ عشائر آهل السنة ووجهائهم ، إن التاريخ يسجل والملائكة تدون ، وإنكم ميتون ولن يبقي لآحدكم إلا ذكره ، ولن يأخذ معه إلا عمله ، فإما أن تفخر بك آجيال المسلمين وتترحم عليك إلي يوم القيامة وإما أن تلعنك كلما ذكرت ، إما أن تأتي يوم القيامة بأجرك وآجر من تبعك وتحشر مع الآنبياء والشهداء والصالحين ، وإما أن تحمل آوزاراً مع آوزارك وتقدم قومك ومن تبعك وتوردهم النار مع فرعون وهامان . وإلي العلمانيين آفراخ الطواغيت من بني جلدتنا نقول : لقد وعدنا بالعودة إلي المناطق التي إنسحبنا منها و زيادة ، وها نحن نعود للريادة ، وإننا اليوم بفضل الله آقوي من الآمس ، وعدونا بحمد الله في إنهيار وضعف وإنكم ترون اليوم آسود الدولة الإسلامية من المهاجرين والآنصار وترون بأسهم وقوتهم ، وإن هؤلاء بالأمس كانوا يعيشون في الصحراء يلفحهم هجيرها ، وتؤذيهم رمالها ، يكابدون فيها الوحشة والغربة والعناء ، وها هم اليوم يتجولون في طرقات المدن وساحاتها مستأنسين ، ويرفهون في حقول الآرياف وبساتينها مستظلين ناعمين ، فلا تظنوا أن هؤلاء يتركون يومهم هذا ويعودون إلي يومهم الأول ، فلا مكان لكم أيها العلمانيون ، و أولي بكم أن تفروا بجلدكم ، فإن الدولة الإسلامية باقية بإذن الله ، صامدة بحول الله ، منصورة إن شاءالله ، قافلتها تسير ولن يضرها نبح الكلاب ، ولن تضر جنودها فتنة بعد اليوم آبداً إن شاءالله ، فقد آصابتهم كل السهام وتكسرت عليهم كل الرماح ، وفلت بهم جميع السيوف ، وقذفوا بكل الشبه ، و رموا بجميع النقائص والتهم فما إزدادوا إلا قوة وصلابة وعزيمةً وثباتاً فـ طوبي لكم يا أبناء الدولة الإسلامية في العراق والشام ، طوبي لكم فإنكم والله من الغرباء ، طوبي لكم فإن لم تكونوا أنتم من قال عنهم النبي صلّ الله عليه وسلم ” لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم ” فمن يكونون ..!! وهنيئاً لكم هذا النصر ، نعم فإن النصر هو الثبات علي العقيدة والمنهج ، والصبر في هذا الطريق وإنكم لآثبت من الجبال ، لا تزعزكم شِدّة ولا تزحزحكم شَدّة ، هنيئاً لكم لقد صبرتم ونلتم ، وقد بدأت إن شاءالله الفتوحات العمرية وإن آحدكم اليوم يسير مئات الآميال فلا يري سوي راية التوحيد عاليةً خفاقةً مرفرفة ، لا حكم تحتها إلا لله ولا دين لغير الله ، المنافقون آذلةً خاسئون خانسون والموحدون آعزة ظاهرون قاهرون فالحمد لله الذي أحيانا حتي آدركنا هذا النصر وهذه النعمة ، ولا يهمنا بعد اليوم إن قتلنا أو أبدنا عن بكرتنا ، فحسبنا أن نلقي الله عز وجل بهذه المحاكم التي أنشأناها وبهذه الحدود التي أقمناها ، وبهذه الشريعة التي طبقناها ، رغم أنف آمريكا ورغم آنف اليهود ، رغم أنف الطواغيت علي رأسهم آل سلول ، فيا جنود الدولة إعلموا أنكم اليوم دخلتم مرحلة جديدة من مراحل الصراع فقد عدتم إلي المدن ومسكتم الآرض وليقتل آحدكم ألف مرة قبل أن يفكر في الرجوع إلي الوراء ، إن المدن والمناطق التي في قبضتكم وعلي رأسها الفلوجة لن تحكم بإذن الله بعد اليوم إلا بشرع الله ، ولا مكان فيها للعلمانيين إن الفلوجة فلوجة المجاهدين ، والآنبار أنبار المجاهدين إن نينوي وكركوك وصلاح الدين للموحدين وإن ديالي وبغداد بشمالها وجنوبها لأهل السنة وإن البصرةَ بصرتنا فلا مكان للروافض الآنجاس ، يا جنود الدولة تذكروا دائماً أنكم تقاتلون أمةً مخذولة إن إستعانوا فـ بعلي وإن إستغاثوا فـ بالحسين ، وإن إستجاروا فـ بالعباس وإن إستتصروا فـ بفاطمة رضي الله عنهم وعنها ، يتوكلون علي البشر ويعبدون الآوثان ، فحاشي لله أن ينصرهم عليكم فإجعلوا عدتكم عقيدتكم ، وقوتكم تقواكم ، وكونوا علي يقينٍ بنصر الله فأنتم جنود الله تقاتلون في سبيل الله ، والروافض جنود الشيطان يقاتلون في سبيل الطاغوت ، ” فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ” فليمنحنكم الله اكتافهم ، ولتكسرن بإذن الله شوكتهم ، ولتستأصلن إن شاءالله شأفتهم ، وليملأن الله قلوبهم رعباً وآقدامهم هزيمة ، وليجعلن سلاحهم وعتادهم غنيمة ، فآقعدوا لهم كل مرصد ،و آدخلوا عليهم كل باب وآذبحوهم ذبح النعاج وآقتلوهم قتل الذباب ، ولئن كانت تدعمهم آمريكا وتمدهم إيران فإن مولاكم الملك الديان نعم المولي ونعم النصير ، فيا أيها الآسود في الآنبار ونينوي وصلاح الدين و كركوك و ديالي و بغداد و الجنوب واصلوا زحفكم ، وآعيدوا رسم الخارطة فإنكم اليوم بِتم أمل المستضعفين في كل مكان وإن الآساري ينتظرونكم في بغداد و رومية وحلب و الحائر وأبي زعبل ، وإن لكم موعداً في بغداد و دمشق و القدس و مكة و المدينة إن لكم موعداً في دابق والغوطة و روما إن شاءالله ولتعلم الدنيا كل الدنيا أن زمان الذل والخنوع ولي بغير رجعة وأن سيادة العالم لن تكون إلا للمسلمين ، وبحدِ السيف ، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ، ولكن المنافقين لا يعلمون ولا ننسي أن نعزي أنفسنا وجميع المجاهدين وإخواننا في إمارة القوقاز بترجل فارسٍ من فوارس الإسلام وأسدٍ من آسوده ، وعلمٍ من اعلامه الشيخ القائد { دوكو عمروف } ابو عثمان ونسأل الله أن يتقبله في الشهداء ويسكنه الفردوس الآعلي فقد كان رحمه الله لا يرضي الدنية في دينه ، كريم غيور شجاع جسور ما وهن في مقارعة الطغاة وما لان وبرغم شدة مرضه ما إستكان ما عرفناه إلا متواضعاً من آحرص الناس علي نصرة دين الله وإلتزام الجماعة وتوحيد صف المسلمين والنكاية بالآعداء ، فرحمه الله رحمةً واسعة وحشره مع الآنبياء والصديقين والشهداء ، ونشد علي آيدي إخواننا في القوقاز الذين آفرحونا بإجتماعهم علي الآمير أبي محمد حفظه الله ونفع بعلمه وجعله سبباً لنصرة دين الله ودحرِ الروس ونحثهم علي مواصلة الطريق و إكمال مسيرة آمرائهم ، وإنّا معهم إن شاءالله ، لن نتواني عن دعمهم ونصرتهم والسير علي درب خطاب و أبي الوليد وشامل وعمروف نسأل الله تبارك وتعالي أن يثبتنا علي طريقهم ويحلقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين

للقتل نسعي كي نجود بمهجةٍ ما بعدها جود فهلا نعذرُ

تأبي التعرض للطام خدودنا وعلي الثري بعد الطِعان تعثرُ

ما مات منّا سيدُ بفراشه أو كان في سوح الوغي يتأخرُ

وإذا تجندل قائد منّا علي في إثره شهمُ جوادُ قسورُ

والقتل للآشرافِ ليس بسُبةٍ ودّ النبي القتل لو يتكررُ

والقتل في ذات الإله كرامةً إن الشهادةً للذنوب تكفرُ

والقتلُ خيرُ من حياة مذلة تنهي اللئام بحكمها أو تأمرُ

يارب فآشدد آزرنا حتي تري آشلائنا قربي لك تتناثرُ ،

*************

 

Translation:

A translation of the speech of Abū Muḥammad Al-ʿAdnānī, official spokesman of the Islamic State of Iraq and Ash-Shām

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ
“He will surely establish for them their religion which He has preferred for them”

All praise belongs to Allah, the Mighty, the Strong, and may Peace and Blessings be upon the one sent with the sword as a Mercy to the Worlds

As to what follows -

Allah the Blessed and Exalted said, “Those who believe fight in the cause of Allah, and those who disbelieve fight in the cause of Ṭāghūt. So fight against the allies of Shayṭān. Indeed, the plot of Shayṭān has ever been weak.” [4:76]

Yes, verily the plot of Shayṭān is weak. America came to Iraq leading a frenzied crusade, in its sleeve a new map of what they call the ‘Middle East’. It came with all its forcefulness and all of its iron (weaponry), with all of its pride and all of its arrogance. It gathered all of its allies and mobilised all of its aircraft and its fleets, and it brought its horses and its soldiers. The Crusaders thought that none would be able to overcome them, however Allah the Mighty and Majestic disgraced them and showed us the weakness of their plot. The flame of Jihad was stoked, the Crusade campaign was broken and the Islamic State was established in spite of the villains, and America was expelled (from Iraq) disgraced and driven away, dragging their tails between their legs, defeated and broken, leaving in its wake a map of the Islamic State, ready to redraw the world upon the Prophetic manhaj (way) of the Khilāfah. So verily the State, with the favour of Allah alone, becomes stronger day after day.

So its building is raised, its pole is fastened, and its flag flies high and flutters in the wind. It’s authority has not been ceased since it was founded, by the favour of Allah, and its conquests shall not cease, with the permission of Allah, until the cross is smashed, the swine are killed and the Jizyah is imposed, and there will be no fitnah (tribulation) on Earth and the Rule shall be for Allah completely.

And whoever is thinking of entering into a war with us then he should consider this 1,000 times. O Ahlus-Sunnah in Mesopotamia (Iraq), verily the battle today has become evidently clear, it is a battle between Truth and falsehood, between disbelief and belief, between polytheism and monotheism, a battle between the all of the Rawāfiḍ and all of Ahlus-Sunnah, and it will not end except with the supremacy of one of the two groups. So select which of the ranks you shall be among – and may Allah forbid that the people of polytheism should be victorious over the people of monotheism.

And so O Ahlus-Sunnah in Iraq verily you should know the truth, and it is that there is no coexistence nor peace with the Rawāfiḍ. You have seen the truth of this matter in the squares of Hawijah, in the mosques of Baʿqūbah, in the market places of Mosul and Samarrā’, in the villages of Laṭīfiyyah, in the neighbourhoods of Buhruz, Ramādī and Fallūjah, and what follows is more disastrous and more bitter.

It is time that you be aware that the polytheist Rāfiḍah are of the most evil to tread upon this earth, more evil than the Jews and the Crusaders. It is time that you disbelieve in democracy which will not bring better than what it has brought upon you in the past lean years. It will bring nothing upon you but shame and disgrace. It is time for you to know that democracy is nothing but a tool and method by which the Ṭawāghīt (tyrants) are empowered and by which they wage war upon the Religion of Allah. It is time that you to reject your treacherous politicians, who have only been working for their own personal and private benefits, the ones who through voting for them, you gained nothing but humiliation, degradation and oppression.

It is time that you O Sunnah of Iraq to know the way of honour and authority, the way of prosperity, security and happiness. It is time that you know there are no rights without Jihad, no justice without Jihad, no honour without Jihad, no security without Jihad, no hope without Jihad, no life without Jihad, no life without Jihad.

The time has come O Ahlus-Sunnah to gather around the Mujāhidīn, look and reflect, contemplate and think, the Mujāhidīn never fought one day to seek positions, or thrones or debris of this world that is perishable. The Mujāhidīn have sacrificed everything in the path of Allah to give victory to the Religion of Allah and to assist the oppressed. The Mujāhidīn gained nothing from this world but fighting, imprisonment, fractures and injuries. They bequeath their families and parents nothing but prisons, displacement and deprivation. But in spite of all this distress and hurt, you see them throbbing with honour, exuding pride.

If one of you today was to be unbiased to Allah, and was to reflect in his own mind on the state of the Ummah of Islam today, they would find that it is void of any stances of pride and honour except in the actions of the Mujāhidīn, between their lines and under their banner. This is a fact, and whoever denies it outwardly, will not be to deny it within themselves. You will find that nothing enrages the disbelievers and the Munāfiqīn (hypocrites) on earth but the actions of the Mujāhidīn. You will find that nothing saddens them but the victory of the Mujāhidīn. You will find that nothing frightens the Ṭawāghīt, wears out their sleep and disturbs their lives but the presence of the Mujāhidīn. You will find no hope for the weak and oppressed except through the Mujāhidīn.

O Ahlus-Sunnah in Iraq, if your politicians approve of the humiliation, belittling and submission to the Rāfiḍah, then we are not to approve of it and we are to keep steady in observation upon your enemies, whether you were to support us or forsake us. O Ahlus-Sunnah in Iraq, you have seen our militaries and our strength, know that this strength and this weapon and militaries are but munitions for you. For we are from you and you from us; if you were to see good from us, then it is for you, and if you were to see other than that, then advise us. We cannot see your sons slaves for the Rafidhah, servants for them and their followers, and yet keep quiet from them. We cannot see them following the path of Jahannam (Hellfire) and let them be. We want nothing for you but pride and honour in this life, and salvation and happiness in the hereafter, and you will see nothing from us but mercy upon you and compassion towards you. Can you not see that we accept the repentance of your sons, even if they killed from us thousands and thousands? Can you not see that we do not turn them away nor ask them of justice, except but to drop their weapons from us, and to restrain from supporting the Rāfiḍah and Ṭawāghīt and to come back to his Religion?

O groups of Sunnah in Iraq, it will not harm you to disbelieve in democracy and gather around the Mujāhidīn. It will not harm you to support and grant victory to the Religion of Allah. So form into a union this time headed by Sheikh Abū Bakr Al-Baghdādī, and by the Will of Allah you will never regret that, and if you are to gather around the Mujāhidīn, you will have control over the Arabs, and the Non-Arabs will be submissive to you, and you will rule the world. So gather around the Mujāhidīn!

So I say to the elders and the honourable men of the tribes of Ahlus-Sunnah, history is being recorded and the Angels are writing, and you are all mortal and nothing of you shall remain except for what is remembered about you, and none shall take with him anything but his deeds. So either it shall be that generations of Muslims shall be proud of you and shall pray for Mercy for you until the Day of Resurrection, or they shall curse you whenever you are mentioned. Either you shall come on the Day of Resurrection with your good deeds and the deeds of those who followed you and you shall be raised with the Prophets and the martyrs and the righteous, or you shall carry a burden of sin with you, and you shall precede your people and those who followed you and lead them into the fire with Pharaoh and Hāmān.

And to the secularists, the cowards of the tyrants, from the sons of our kin we say: We have promised the return to the areas that we withdrew from and more, and here we are returning to more, and today by the favour of Allah we are stronger than yesterday, and our enemy is by the grace of Allah in a state of weakness and collapse. Verily today you see the lions of the Islamic State from the Muhājirīn (emigrants) and Anṣār (supporters) and you see their sturdiness and strength. Yesterday these people were living in the desert seared by scorching heat. Its sands hurt them, they endured in it loneliness, alienation and suffering, and now here they are today wandering through the streets and squares of the cities happily socialising. They are being entertained in the rural fields and in their orchards shaded and pleased. So do not think that they shall leave this their day and they shall return to their previous day. So no place remains for you O secularists, it would be better for you to flee, for verily the Islamic State shall remain with the permission of Allah, steadfast by the Power of Allah, victorious inshā’Allāh.

The caravan is moving, and the barking of the dogs does not harm it, and no fitnah shall harm its soldiers ever again after today inshā’Allāh. All of the arrows have struck them, and all of the spears have broken upon them, and they have felt all of the swords, and they have been slandered with all types of lies. They have been accused of all the shortcomings and charges, however they have not increased except in strength, toughness, determination and remaining firm. So blessed are you O sons of the Islamic State of Iraq and Ash-Shām. Blessed are you, for if it is not about you that the Prophet ﷺ said, “They shall not be harmed by those who oppose them or desert them” then who else can it be?

Let this victory be a glad tiding to you. Yes, for verily this victory is remaining firm upon ʿAqīdah (theology) and manhaj (methodology). Victory is in this path and you are firmer than the mountains. It does not violently shake you nor violently move you. A glad tiding to you for you have been patient and have gained.

Inshā’Allāh the conquests of ʿUmar have began, if one of you were to travel today for hundreds of miles he would see only the flag of Tawḥīd, flying high and waving. No rule beneath it except that of Allah, and no Religion except Allah’s. The hypocrites are humiliated, despised and retreating, the Monotheists are honoured, victorious and conquering. So all praise is to Allah who kept us alive to realise this victory and this blessing, and it matters not to us if after today we should be killed or wiped out.

It is sufficient for us that we meet Allah, to whom belongs might and majesty, with the courts that we have established and by these limits that we have set, and by this Shari’ah that we have implemented, in spite of USA hating it and the Jews hating it, in spite the Ṭawāghīt hating it, at the head of which is Āl Saʿūd.
So O soldiers of the State, know that today you have entered into a new phase from the phases of struggle, for you have returned to the cities, and controlled the grounds, and let one of you be killed a thousand times before they think of going back. The cities and provinces that are under your control, on top of them Fallūjah, will not be ruled today, by the Will of Allah, except by the Law of Allah, and there will be no place in it for the secularists. Verily Fallūjah is Fallūjah of the Mujāhidīn, and Anbār is Anbār of the Mujāhidīn, and Nineveh, Kirkūk and Ṣalāḥuddīn are of the Muwaḥḥidīn (Monotheists), and Diyālah and Baghdād and its North and its South are of Ahlus-Sunnah. And verily, Baṣrah is our Baṣrah, for there is no place in it for the filthy Rafiḍah.

O Soldiers of the State, remember always that you are fighting a forsaken people, if they seek help it is by ʿAlī, and if they ask for aid it is by Al-Ḥusayn, and if they were to seek refuge it is by Al-ʿAbbās, and if they were to seek support it is by Fāṭimah, may Allah be pleased with them and her. They depend on humans and worship idols. Perfect is Allah, for he will never grant them victory over you, so let your weapons/tools be your ʿAqīdah, and your strength your piety, and be certain of the victory of Allah, for verily you are the soldiers of Allah, fighting in the Path of Allah, and the Rāfiḍah are the soldiers of Shayṭān and they fight in the path of Al-Taghut. So fight the allies of Shayṭān, for indeed, the plot of Shayṭān has ever been weak, and so that Allah may grant you their shoulders, and so that by the Will of Allah you may break their strength, and so that you, by the will of Allah, eradicate their roots, and so that Allah will fill their hearts with fear and their feet with defeat, and make their weapons and equipment booty. So wait for them at every place of ambush and enter upon them from every gate, and slaughter them like how you slaughter sheep, and kill them like how you kill flies. For if they are supported by USA and reinforced by Iran, then know that your protector is The King The One Who Recompenses; Excellent is He the Protector, and Excellent is He the Helper.

So O lions in Anbār, Nineveh, Ṣalāhuddīn, Kirkūk, Diyālī, Baghdād and the south, continue to expand and to redefine the maps. For verily today you complete the hope of the oppressed in all lands, and verily the prisoners await you in Baghdād, in Rūmiyyah (Lebanon), in Aleppo, in Al-Ḥā’ir (Saudi Arabia) and in Abū Zaʿabal (Egypt). And verily you have an appointment in Baghdād, in Damascus, in Al-Quds (Jerusalem), in Makkah and in Madīnah. Verily you have an appointment in Dābiq, in Al-Ghūṭah, and in Ar-Rūm inshā’Allāh.

So let the entire world know that the era of humiliation and subservience has gone, never to return. Verily the rule of the world will be for none but the Muslims, by the sharpness of the sword. And to Allah, His Messenger and the believers belongs the Honour, though the hypocrites know not.

Let us not forget that we and all of the Mujāhidīn, our brothers in the Caucusus Emirate, mourn the passing of a knight from the knights of Islam, and a lion from among its lions, a flag from among its flags, the commander, Shaykh Abū ʿUthmān Doku Umarov, and we ask Allah to accept him from among the martyrs, and that he settles him in Firdaws Al-Aʿlā (the highest Paradise) for indeed he never preferred this world over his Religion, may Allah have Mercy upon him. Noble, protective, brave, courageous, he did not weaken in fighting the tyrants nor did he soften, despite the severity of his illness he did not hide. We knew not of him except that he was unpretentious and of the most careful of people in supporting the Religion of Allah, as well as in his commitment to the jamāʿah (Muslim nation) and in unifying the ranks of the Muslims and in defiance to the enemies. So may Allah have Mercy upon him with a vast Mercy, and raise him with the Prophets, the truthful ones and the martyrs. We commend our brothers in the Caucusus who brought us joy in their unanimous choice of Al-Amīr Abū Muḥammad may Allah protect him, and benefit (the people) from his knowledge and make him a cause for the victory of the Allah’s Religion and the defeat of the Russians. We urge them to continue upon the path and to complete the journey of their Amirs. Indeed we are with them inshā’Allāh, we shall not relent in supporting them and assisting them, progressing upon the path of Khaṭṭab, Abū Walīd, Shāmil and Umarov. We ask Allah the Blessed and Exalted to keep us firm upon their path and join us with them without disgrace nor suffering from tribulation.

 

We seek to fight, so we may sacrifice a soul – no sacrifice made after it, so that we may be forgiven
Our cheeks refuse that they should be slapped – and upon soil after the stabbing they stumble
No master from among us has died on his bed – or has been late to the sounds of the battlefields
And when a leader among us falls in battle, there rises – In his footsteps an audacious, generous hunter
And fighting for the noble ones is not a disgraceful act – the Prophet’s wish was to fight if he could repeat it
And fighting for Allah is not but an honour – for martyrdom is for the sins is an expiation
Fighting is better than living a life of humiliation – it forbids the depraved by its authority and its command
O God, keep strengthened our attire – until you see our dead bodies sacrificed for You scattered

Translated by Musa Cerantonio – www.facebook.com/MusaCerantonioIIwww.twitter.com/MusaCerantonio